Ansøgning om dansk statsborgerskab

Du skal til at søge om dansk statsborgerskab med Udlændinge- og Integrationsministeriets digitale ansøgning. Ministeriet skal gøre opmærksom på, at du nogle steder i ansøgningsløsningen vil blive bedt om at uploade et dokument, selvom du ikke har ændret i de oplysninger, som er udfyldt i forvejen. Du kan bare uploade et tomt dokument. Vi beklager fejlen.

 

Det koster 4.000 kr. at søge om dansk statsborgerskab. Du kan kun betale med dankort. Når betalingen er gennemført, skal du huske også at sende ansøgningen. Det gør du ved at trykke på det felt, der hedder ”kvittering”.

 

Der betales kun gebyr én gang. Det vil sige, at hvis du tidligere har betalt for en ansøgning om dansk statsborgerskab, skal du ikke betale gebyret igen.  Du kan i pkt. 2 angive, at du har søgt før, så kommer betalingsanmodningen ikke op.

 

Før du eventuelt indgiver en ansøgning, vil vi anbefale dig at orientere dig i de gældende regler for at opnå dansk statsborgerskab. Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

 

Hvis du allerede har undersøgt, om du opfylder betingelserne, eller du mener, at din sag kan forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på eventuel dispensation, og du også har de nødvendige dokumenter skannet ind og klar til upload, så er du klar til at indgive ansøgningen. Den digitale ansøgningsløsning gemmer dine oplysninger i 30 dage, så du har mulighed for at afbryde din ansøgning og fortsætte en anden dag, hvis du opdager, at du alligevel mangler noget.

 

Hvis du ikke opfylder betingelserne, må du forvente at få et afslag på din ansøgning om dansk statsborgerskab. Udlændinge- og Integrationsministeriet sætter ikke sager i bero med henblik på, at du opfylder betingelserne på et senere tidspunkt.

NemID